Utträda Ur Svenska Kyrkan/Katolska Kyrkan

 


Funderar du på att utträda ur Svenska Kyrkan ?

Då gör du så här.

Sök din församling du tillhör.

Antingen går du dit eller ber dem skicka utträdesblanketten till dig.

Fyll i och skicka in den.

Länk

 

_____________________________________

Funderar du på att utträda ur Katolska Kyrkan ?

Utträde ur Katolska Kyrkan

Länk

 

För att utträda behöver du två personer som bevittnar din namnteckning på blanketten för utträde.

Du går till din församlings pastorsexpedition och göra det.

 

 

Som ni kanske förstått så tillhör jag inte själv Svenska Kyrkan eller något annat religiöst samfund.

 

_____________________________

 

 

 

Vad sker när man går ur svenska kyrkan?

 

 

Är jag medlem i svenska kyrkan? 

 

Om du är född i Sverige före 1996 är du normalt sett medlem i svenska kyrkan. Det gäller även om du inte är konfirmerad eller döpt. Om du är osäker så kan du titta på din senaste deklaration där du kan se om du betalar kyrkoavgift.

 

Tror jag på svenska kyrkans budskap?

Den svenska kyrkans tro är baserad på tron om en personlig gud, "Gud", och att hans son, Jesus, är världens frälsare. Det enklaste sättet att ta reda på om man tror på svenska kyrkans tro är att läsa trosbekännelsen: Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Giftermål

Man kan gifta sig i svenska kyrkan om den ena partnern är medlem.
Om man har valt att gå ur kyrkan bör man fråga sig om man vill bli vigd i dess regi. Man kan istället välja ett civilt (borgerligt) giftermål, där man dessutom har större möjlighet att välja var och hur man vill gifta sig.

Dop

Man kan fortfarande döpa sina barn i svenska kyrkans regi även om man själv inte är medlem. Svenska kyrkan erbjuder medlemskap i kyrkan i samband med dopet. Man bör dock fråga sig om det är lämpligt att döpa sina barn om man själv inte är medlem i svenska kyrkan. Varför döpa sitt barn om man inte tror på kyrkans budskap? Barnet kan senare själv välja att bli döpt, t.ex. i samband med konfirmation.
Dopet är inte en namngivningsceremoni i juridisk anda, utan är en rent religiös ceremoni.
Som icke troende kan man ha en egen ceremoni, ett barnavälkomnande. Vissa kommuner bistår med denna tjänst, men man kan också göra det helt i egen regi. Föreningen humanisterna har mer information på sin hemsida.

Konfirmation

Konfirmera sig kan endast den som är medlem i svenska kyrkan och är döpt göra. Om du har barn och de senare vill konfirmera sig kan de själva välja att bli medlemmar i svenska kyrkan och bli döpta för att sedan kunna konfirmera sig.

Begravning

Som medlem i svenska kyrkan har man rätten att bli begravd i kristen regi med tillhörande andakt i ett kyrkorum.
Som icke-medlem betalar man istället en begravningsavgift till svenska kyrkan eller kommunen, som ger rätt till begravningsplats på en gravplats eller kyrkogård.
Begravningsavgiften är avsevärt mindre än den avgift man betalar till svenska kyrkan som medlem.

Den avgift man betalar täcker också personalkostnader för hantering av den avlidna, skötsel av begravningsplats, transport av kista till den plats där begravningsceremonin hålls samt vidare transport till begravningsplats/krematorium.
Kostnader för själva kistan, urna, begravningsentreprenör och liknande bekostar man själv/de efterlevande oavsett kyrkomedlemskap eller ej.
Man kan, precis som vid giftermål, välja att hålla en civil (borgerlig) ceremoni.

 

 

Rösträtt i kyrkofullmäktige

Det är endast som medlem i Svenska kyrkan som du har rösträtt i kyrkofullmäktige.  

 

 

 

Deltagande i kyrkliga aktiviteter som begravning, giftermål, gudstjänster med mera

Man behöver inte vara medlem i svenska kyrkan för att närvara vid andakter av olika slag som till exempel begravning, giftermål, konserter, gudstjänster med mera.

 

 

 

Bevarande av kulturbyggnader

En del väljer att stanna kvar i Svenska kyrkan för att stödja vårt gemensamma kulturarv, som bevarande av kyrkobyggnader och liknande. Vad gäller kyrkobyggnaderna så betalar den svenska staten ut pengar till Svenska kyrkan för detta och kommer under år 2007 att betala ut 300 miljoner kronor för detta underhåll. Detta kommer att ökas upp till 460 miljoner kronor år 2009.
Dessa pengar tas ut på skattesedeln oavsett medlemskap i kyrkan.
Läs mer om detta på Svenska kyrkans hemsida.
Svenska kyrkan har tillgångar på cirka 40 miljarder kronor och 25.000 anställda.

 

 

 

Kyrkoskatt/avgift

Som medlem i svenska kyrkan betalar du varje år en kyrkoskatt/avgift. När du går ur kyrkan får du istället betala en, betydligt lägre, begravningsavgift.
För att slippa betala kyrkoskatt för hela nästkommande år behöver du gå ur kyrkan senast den sista oktober.

 

 

 

 

Kyrkans sociala åtaganden

Svenska kyrkan utför en del socialt hjälparbete som att hjälpa hemlösa och utsatta människor. Detta kan för vissa vara en anledning att vara kvar som medlem i svenska kyrkan även om man själv inte har en tro.

 

Istället för medlemskap i kyrkan kan man gå med i eller skänka pengar till en religiöst och partipolitiskt obunden hjälporganisation som till exempel Röda korset, Unicef, Läkare utan gränser
Då går dessutom alla de pengar man ger till hjälpverksamheten.

 

 

Informationen på denna sida har hämtats från Svenska kyrkans, Skatteverkets och Humanisternas hemsidor samt hemsidan ateism.se
 

 

Lycka till vidare i livet.

 

 

 

 

Donera till HAMU

Då kommer pengarna fram till dem som behöver hjälp.

 

 

 

Läs ur den stora sagoboken här.

 

________________

 

   The Clergy Project

 

 

Iron Chariots

 

 

 

Sveriges Ateister

 

Ateism.se

 

 

 

GODLESS COMEDY

 

 

Godless Freedom

 

 

Kristen kritik

 

 

Ateist Bibeln

 

 

 

Ateismen, det finns ingen gud 

 

 

Hans Iwan Bratt

 

Humor


Always look on the bright side of life.


Stening.

 

Jesus förvandlar vatten till vin

 

Dinner with Jesus

 

_____________

 

Min gästbok

 

 ___________________

 

Boktips

Om du tvekar det minsta att gudar finns!

Läs dessa böcker

Jag är ateist och vågade läsa bibeln.

Är du religiös? Vågar du läsa dem?

 

_______________________

 

Illusionen om Gud

illusionen-om-gud.jpg

 

The greatest show on earth

 

 

 

 

Richard Dawkins

_______________

 

Du store gud?

 

 

Christopher Hitchens

 

 ________________

 

Godless

 

 

 

Dan Barker

 

_________________

 

Skapelsekonspirationen

 

 

 

Per Kornhall

 

____________

 

Deconverted:

A Journey from Religion to Reason

 


 

Seth Andrews

 

________________

 


Gud finns nog inte

 


 

Patrik Lindenfors

 

________________

 

 

 

 

Musik

 

An Atheist Album

Shelley Segal

 

 Bryan Steeksma

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)