Noa & Arken

Hur kan någon tro på denna saga?

Att alla dessa djur + matförråd skulle fått plast på denna fjuttiga båt (150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög) som det påstås i bibeln är naturligtvis helt horribelt att tro på. Bilden under föreställer en kopia av arken som är 50% av originalstorleken enligt måtten i Bibeln. Så även om den riktiga var dubbelt så stor så förstår alla att det hela bara är en saga.

Nu har jag hört av flera kristna, att jorden bara är runt 6.000 år gammal och att även dinosaurierna var med på arken. Och förklaringen till att alla nu levande djur och dessa nu utdöda ödlor fick plats, beror på att det bara var ungdjur(bebisar)som togs med! Behöver inte ungdjur en moder? Den stora frågan lyder: När dog dinosaurierna ut, en vecka efter vattnets tillbakadragande? Och vad var det då för mening med att ta med dem om de ändå skulle dö ut?

Som ni kanske vet skulle allt levande utplånas. Så Noa skulle där med ha varit tvungen att även ta med allt som levde i sjöar och hav. Varför? Därför att om saltvatten och sötvatten blandas så blir det till brackvatten och där med skulle hela det marina ekosystemet ha slagits ut. Ännu mera djur.

Ska man nu skratta eller gråta åt dessa galenskaper?

Jag kan varken skratta eller gråta, jag bara skakar på huvudet.

noaks-ark.jpg

 

Blodbad på gång? Det ser ut som om den ena dinon är lite hungrig. Ser ut som han tänker bita av mannen huvudet:) Ah homo sapiens mums! Bilden är ganska så kul för Noa har just strandat men det finns en massa andra människor redan och dom bär moderna kläder:)

Inte ens i denna högteknologiska tid skulle det vara möjligt att utföra detta som Noa enligt bibeln utförde. Finns ingen möjlighet att samla ihop alla dessa djur och som beskrivs i texten nedan.

 På ett ställe i bibeln står det att Noa skulle ta med ett par av alla djur och på ett annat att det skulle vara sju par av de rena djuren och två par av dom orena. Gud hade svårt att bestämma sig tydligen. Det skrivs att vattnet kom från regn, men också från himlens portar och havsdjupens källor, att regnen höll på i fyrtio dagar, men att vattnet steg i 150.

Hur ska dom ha det?

En bakgrund till berättelsen kan dock finnas, bl.a. har arkeologiska utgrävningar i Ur "nuvarande Irak" visat spår efter en begränsad översvämningskatastrof i det flacka landet mellan floderna Eufrat och Tigris. När vatten täckte hela slättlandet mellan bergen kunde nog folket där trott att hela världen hade dränkts. Kanske detta gav upphov till berättelsen om syndafloden.

Läs sagan om Noa och floden.

Herren såg att ondskan på jorden var stor. Människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Herren sade: Människorna som jag har skapat skall jag utplåna från jordens yta, och med dem alla fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem. Men Noa hade vunnit Herrens välvilja.

Detta är berättelsen om Noa och hans släkt. Noa, som levde i denna tid, var en oförvitlig och rättfärdig man; han levde i gemenskap med Gud. Noa fick tre söner, Sem, Ham och Jafet. Men inför Guds ögon blev jorden alltmer fördärvad och full av våld. Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt vad människorna gjorde på jorden var fördärvligt. Han sade till Noa: "Jag har bestämt att jag skall göra slut på alla människor, ty de har fyllt jorden med våld. Jag skall förgöra både dem och jorden. Bygg dig en ark av goferträ och inred den med olika rum. Bestryk den både invändigt och utvändigt med jordbeck. Så skall du göra arken: den skall vara 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög,och du skall göra ett tak på den med en halv meters resning. Ingången till arken skall du göra på ena sidan, och du skall bygga den i tre våningar.Jag skall nu låta floden översvämma jorden och förgöra alla levande varelser under himlen. Allting på jorden skall gå under. Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du skall gå in i arken tillsammans med dina söner, din hustru och dina sonhustrur,och av allt som lever, av alla varelser, skall du föra in i arken ett par, hane och hona, av varje art, så att de kan överleva tillsammans med dig. Av de olika arterna av fåglar, fyrfotadjur och markens kräldjur skall ett par av varje komma till dig, så att de kan överleva. Du skall lägga upp förråd av all slags föda, så att ni har att äta, du själv och alla de andra. Noa gjorde i allt så som Gud hade befallt honom att göra.

Herren sade till Noa: Gå in i arken, du och hela din familj. Ty jag har funnit att du ensam är rättfärdig inför mig i denna tid. Av alla rena fyrfotadjur skall du ta med dig sju par av varje art, hanar och honor, och av alla djur som inte är rena skall du ta ett par, hane och hona - också av himlens fåglar sju par av varje art, hanar och honor - så att de kan överleva på jorden. Om sju dagar skall jag låta det regna på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jordens yta allt som finns till, allt som jag har gjort. Noa gjorde i allt så som Herren hade befallt honom.

Noa var 600 år när floden översvämmade jorden. Då gick Noa in i arken tillsammans med sina söner, sin hustru och sina sonhustrur för att rädda sig undan flodens vatten. Av de rena fyrfotadjuren och av de fyrfotadjur som inte är rena, av fåglarna och av allt det som krälar på marken kom ett par av varje art in till Noa i arken, hane och hona, så som Gud hade befallt Noa. Efter sju dagar kom flodens vatten över jorden.

Det år då Noa blev 600 år, den sjuttonde dagen i andra månaden, den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens dammluckor öppnades,och regnet strömmade ner över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter. Just den dagen gick Noa och hans söner Sem, Ham och Jafet in i arken, och med dem Noas hustru och hans tre sonhustrur, vidare alla de olika arterna av vilda djur och boskap, de olika arterna av det som krälar på jorden och av det som flyger, både fåglar och alla andra djur med vingar. Alla kom de in till Noa i arken, ett par av alla levande varelser. De kom, hanar och honor av alla slags djur, så som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde igen om honom.

Då kom floden över jorden. Den varade i fyrtio dagar, och det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden. Vattnet steg högt över jorden, och arken drev på vattnet. Allt högre steg vattnet över jorden, tills det täckte även de högsta bergen under himlen. Vattnet steg mer än sju meter över bergen. Hela myllret av varelser på jorden gick under: fåglar, boskap och vilda djur, allt liv som jorden vimlade av, och alla människor. Allt som levde och andades dog, alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns till på jorden, människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar: allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de som var med honom i arken.

Vattnet fortsatte att stiga över jorden i 150 dagar. Då tänkte Gud på Noa och alla de vilda och tama djur som var med honom i arken. Han lät en vind blåsa över jorden och vattnet började sjunka undan. Djupets källor och himlens dammluckor stängdes till, regnet hejdades och vattnet drog sig efter hand bort från jorden. Efter de 150 dagarna började vattnet minska. På sjuttonde dagen i sjunde månaden blev arken stående på Ararat berget. Vattnet fortsatte hela tiden att minska, och när den tionde månaden kom, på första dagen i månaden, blev bergens toppar synliga.

Efter fyrtio dagar öppnade Noa ett fönster som han hade gjort på arken och släppte ut en korp. Den flög fram och åter till dess vattnet torkat upp på jorden. Sedan släppte han ut en duva för att se om vattnet hade sjunkit undan från marken. Men duvan fann ingen plats där den kunde vila utan återvände till honom i arken, eftersom det stod vatten över hela jorden. Då sträckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken. Han väntade sju dagar till, sedan släppte han ut duvan ur arken ännu en gång. Om kvällen kom den tillbaka till honom, och då hade den ett friskt blad från ett olivträd i näbben. Då förstod Noa att vattnet hade sjunkit undan från jorden. Han väntade sju dagar till, sedan släppte han ut duvan igen, och nu kom den inte mer tillbaka till honom.

I Noas sexhundraförsta år, på första dagen i första månaden, hade vattnet torkat bort på jorden, och när Noa lyfte undan taket på arken fick han se att marken hade torkat upp. På tjugosjunde dagen i andra månaden var jorden torr. Då sade Gud till Noa: Gå ut ur arken tillsammans med din hustru, dina söner och sonhustrur. Alla de djur av alla slag som du har hos dig, fåglar, fyrfotadjur och alla kräldjur som finns på jorden, skall du ta med dig ut, och det skall bli ett myller av dem på jorden; de skall vara fruktsamma och föröka sig." Och Noa gick ut ur arken tillsammans med sina söner och sin hustru och sina sonhustrur. Alla fyrfotadjur och kräldjur och fåglar, allt som myllrar på jorden, gick ut ur arken, den ena arten efter den andra.

Noa byggde ett altare åt Herren. Han tog fyrfotadjur och fåglar av alla rena arter och offrade dem som brännoffer (Var Noa en djurplågare ?) på altaret. Och Herren kände den blidkande lukten (Gud blev nog hungrig) och han sade till sig själv: "Aldrig mer skall min förbannelse drabba marken för människans skull, för att hon alltifrån ungdomen har ett ont uppsåt. Jag skall aldrig mer förgöra allt levande, så som jag nu har gjort. Så länge jorden består skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra att skifta."

 

Den logiska förklaringen varför detta är en historisk saga

_____________________________________________________________________

En grupp kinesiska och turkiska kristna upptäcktsresande hävdar att de har hittat Noaks ark.

På 4 000 meters höjd på berget Ararat i östra Turkiet, där Noaks lilla skuta strandade enligt Bibeln, har den evangeliska gruppen tagit med sig provbitar av en träkonstruktion med bås som de tror att Noak höll djuren inkvarterade.

 

Denna klippformation som jag och andra förnuftigt tänkande människor förstår, att det är naturiga klippor uppbygda under lång tid.. Det är inte någon lämning av Noas berömda ark. Utan ett naturfenomen och inget annat. Att berg byggts upp av naturen runt arken på så kort tid är en vetenskaplig omöjlighet. Alltså bara rena rama fantasier av religiösa fanatiker.

Allt kan bli sanning i fablernas värd.

En fabel är en kort och kärnfull berättelse som inte gör anspråk på att vara sann.

 

 

 

Donera till HAMU

Då kommer pengarna fram till dem som behöver hjälp.

 

 

 

Läs ur den stora sagoboken här.

 

________________

 

   The Clergy Project

 

 

Iron Chariots

 

 

 

Sveriges Ateister

 

Ateism.se

 

 

 

GODLESS COMEDY

 

 

Godless Freedom

 

 

Kristen kritik

 

 

Ateist Bibeln

 

 

 

Ateismen, det finns ingen gud 

 

 

Hans Iwan Bratt

 

Humor


Always look on the bright side of life.


Stening.

 

Jesus förvandlar vatten till vin

 

Dinner with Jesus

 

_____________

 

Min gästbok

 

 ___________________

 

Boktips

Om du tvekar det minsta att gudar finns!

Läs dessa böcker

Jag är ateist och vågade läsa bibeln.

Är du religiös? Vågar du läsa dem?

 

_______________________

 

Illusionen om Gud

illusionen-om-gud.jpg

 

The greatest show on earth

 

 

 

 

Richard Dawkins

_______________

 

Du store gud?

 

 

Christopher Hitchens

 

 ________________

 

Godless

 

 

 

Dan Barker

 

_________________

 

Skapelsekonspirationen

 

 

 

Per Kornhall

 

____________

 

Deconverted:

A Journey from Religion to Reason

 


 

Seth Andrews

 

________________

 


Gud finns nog inte

 


 

Patrik Lindenfors

 

________________

 

 

 

 

Musik

 

An Atheist Album

Shelley Segal

 

 Bryan Steeksma

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)