Läs och häpna

**Text inlagt av mig** 

Herren förstör Sodom och Gomorra

På kvällen kom de två änglarna fram till Sodom. Lot satt vid stadsporten, och när han såg dem reste han  sig och gick fra m till dem och föll ner  och hälsade med ansiktet mot marken."Jag är er tjänare", sade han. "Ta in hos mig över natten, så får ni tvätta av era fötter, sedan kan ni fortsätta er färd i morgon bitti." De svarade: "Nej, vi övernattar här ute." Men han bad dem så enträget att de till sist följde med honom hem. Där lagade han en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt. Men innan de hade gått till sängs kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både unga och gamla, alla utan undantag. De ropade till Lot: "Var är männen som kom till dig i kväll? Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med dem." **Om homosexualitet är en dödssynd enligt Gud. Varför ingrep han inte och straffade dem med döden direkt?** Lot gick ut i porten och stängde dörren bakom sig."Bröder", sade han, "jag ber er, gör inte något så ont. Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.** Vilken normalt funtad fader ger bort sina barn, så att de kan våldtas eller dödas? Tala om synd!**" Men de ropade: "Ur vägen med dig! Här kommer en främling och bor hos oss, och så gör han sig till domare över oss! Nu skall vi hantera dig värre än dem." Och de trängde sig inpå Lot och rusade fram för att slå in dörren. Då sträckte gästerna ut sina händer och drog in Lot i huset och stängde dörren. Dem som stod utanför porten slog de med blindhet, unga som gamla, så att de förgäves famlade efter dörren. Männen sade till Lot: "Har du fler anhöriga här, någon svärson, söner eller döttrar eller annars någon i staden, så för dem bort härifrån. Ty vi skall ödelägga denna ort, eftersom Herren har hört ett starkt klagorop från folket här, och han har sänt oss att ödelägga staden." Då gick Lot bort och talade med sina blivande svärsöner. "Skynda er bort från denna ort", sade han. "Herren skall ödelägga staden." Men svärsönerna trodde att han skämtade. I gryningen drev änglarna på Lot och sade: "Skynda dig i väg och ta med dig din hustru och de båda döttrar du har här, så att du inte förintas när staden straffas." Lot dröjde, men eftersom Herren ville skona honom, tog männen honom och hans hustru och de båda döttrarna och ledde dem ut ur staden och lämnade dem där. När de förde ut dem sade han: "Fly nu för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte förrän du har kommit över slätten. Rädda dig upp i bergen, annars kommer du att förintas." "Nej, Herre", sade Lot till dem. "Du har visat din tjänare ynnest och har varit barmhärtig mot mig genom att skona mitt liv, men jag kan inte fly ända upp i bergen. Jag skulle aldrig hinna undan olyckan, jag skulle dö. Men staden här framme ligger så nära att jag kan fly dit. Det är bara en liten stad, låt mig få söka min tillflykt där och rädda mitt liv - den är ju så liten!" Han svarade: "Ja,det skall bli som du vill, också den här gången. Jag skall inte förstöra den stad du talar om. Men fly dit så fort du kan, jag kan ingenting göra förrän du är där." **Den allsmäktige Gud kan inte? Trodde han var ofelbar han är ju Gud** Så fick staden namnet Soar. När solen gick upp över jorden var Lot framme i Soar. Då lät Herren ett regn falla över Sodom och Gomorra, ett regn av svavel och eld från Herren, från himlen,och han förstörde dessa städer och hela slätten och förintade dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru som gick efter honom såg sig tillbaka. Då förvandlades hon till en saltstod. **Oj! Vilken synd!** Tidigt på morgonen begav sig Abraham till den plats där han stått inför Herren. När han såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet fick han se röken stiga som från en smältugn. När Gud ödelade städerna på slätten tänkte han alltså på Abraham och lät Lot komma undan den förstörelse som drabbade städerna där Lot hade bott.

Lots döttrar

Lot lämnade Soar och slog sig ner i bergsbygden tillsammans med sina båda döttrar. Han vågade inte stanna i Soar, och nu bodde han och hans båda döttrar i en grotta. 31Då sade en dag den äldre dottern till den yngre: "Vår far är gammal, och det finns inga män här i landet som kan göra oss med barn på vanligt vis. Vi ger vår far vin att dricka och sedan ligger vi med honom. Så skaffar vi barn genom vår far." När det blev kväll gav de sin far vin att dricka, och sedan gick den äldre systern in till honom och låg med honom, och han märkte varken när hon lade sig eller när hon steg upp.**Han(Lot)måste varit full som en alika om han inte vaknade av detta! Och två gånger dessutom. ** Nästa dag sade den äldre systern till den yngre: "I natt låg jag med vår far. Vi ger honom vin att dricka i kväll också, sedan kan du gå in och ligga med honom. Så skaffar vi barn genom vår far." **Om incest är en synd varför väckte inte Gud Lot? Är Gud pervers månne?** De gav sin far vin att dricka den kvällen också, och den yngre systern låg med honom, och han märkte varken när hon lade sig eller när hon steg upp. Så blev Lots båda döttrar havande genom sin far. Den äldre födde en son, som hon gav namnet Moab, och han blev stamfar till våra dagars moabiter. Också den yngre systern födde en son; hon gav honom namnet Ben-Ammi, och han blev stamfar till våra dagars ammoniter.

200px-anonymous-artist-lot-and-his-daughters-louvre-rf-1

Dem ser i alla fall ut att trivas i syndens näste.

Lot (han kan ju i alla fall skylla på fylla) och hans döttrar syndar och klarar sig helskinnade från Guds vrede.

Men frun! Hon blev en saltstod för att hon såg sig om!

 

_________________________________

Man häpnar också över alla dessa fantasiåldrar som vissa människor lyckades uppnå i bibeln.

 

 • Metusela 969 år
 • Jered 962 år
 • Noa 950 år
 • Adam 930 år
 • Set 912 år
 • Kenan 910 år
 • Enos 905 år
 • Mahalalel 895 år
 • Lemek 777 år
 • Enok 365 år

 ____________

   

  Våldtäkt

  Om en man träffar en orörd flicka som inte är trolovad och förgriper sig på henne och de ertappas när han ligger med henne,skall mannen som låg med henne ge femtio siklar silver till flickans far. Han skall sedan gifta sig med henne, eftersom han har lägrat henne, och får inte skilja sig från henne så länge han lever.

   

   Vad ska man säga? En kvinna tvingas att gifta sig med sin våldtäktsman.

  Bussiga klubben.

   

  ____________________________

   

  Rättvisa och vedergällning

  Om två män råkar i slagsmål och den enes hustru skyndar till för att hjälpa sin man och sträcker ut handen och griper tag om könet på den som slår hennes make, skall du utan förskoning hugga av hennes hand.

   

  ________________________

  Barnuppfostran

  Den som älskar sin son agar honom ofta,då kommer han till slut att få glädje av honom. Den som fostrar sin son får nytta av honom och kan vara stolt över honom inför sina bekanta.

   _____________

   

  En talade orm?

  Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?” Kvinnan svarade: ”Vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.”

   

   

  __________________

  En talande åsna?

  Åsnan såg Herrens ängel och lade sig ner under Bileam, som blev rasande och slog henne med sin käpp. Då öppnade Herren åsnans mun, och hon sade till Bileam: ”Vad har jag gjort dig? Det är tredje gången du slår mig.” Bileam svarade henne: ”Du gör mig till åtlöje. Om jag haft svärdet med mig hade jag dödat dig.” Åsnan sade: ”Jag är ju din egen åsna, som du alltid har ridit på, ända till denna dag. Brukar jag göra så här mot dig?” – ”Nej”, svarade han.

  __________________

  Vad ska man säga?

   

  Herren lät en stor fisk sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk. Därifrån bad han till Herren, sin Gud: Bla bla bal.............På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land.

   

  _____________________

   

     

     

     

    Donera till HAMU

    Då kommer pengarna fram till dem som behöver hjälp.

     

     

     

    Läs ur den stora sagoboken här.

     

    ________________

     

       The Clergy Project

     

     

    Iron Chariots

     

     

     

    Sveriges Ateister

     

    Ateism.se

     

     

     

    GODLESS COMEDY

     

     

    Godless Freedom

     

     

    Kristen kritik

     

     

    Ateist Bibeln

     

     

     

    Ateismen, det finns ingen gud 

     

     

    Hans Iwan Bratt

     

    Humor


    Always look on the bright side of life.


    Stening.

     

    Jesus förvandlar vatten till vin

     

    Dinner with Jesus

     

    _____________

     

    Min gästbok

     

     ___________________

     

    Boktips

    Om du tvekar det minsta att gudar finns!

    Läs dessa böcker

    Jag är ateist och vågade läsa bibeln.

    Är du religiös? Vågar du läsa dem?

     

    _______________________

     

    Illusionen om Gud

    illusionen-om-gud.jpg

     

    The greatest show on earth

     

     

     

     

    Richard Dawkins

    _______________

     

    Du store gud?

     

     

    Christopher Hitchens

     

     ________________

     

    Godless

     

     

     

    Dan Barker

     

    _________________

     

    Skapelsekonspirationen

     

     

     

    Per Kornhall

     

    ____________

     

    Deconverted:

    A Journey from Religion to Reason

     


     

    Seth Andrews

     

    ________________

     


    Gud finns nog inte

     


     

    Patrik Lindenfors

     

    ________________

     

     

     

     

    Musik

     

    An Atheist Album

    Shelley Segal

     

     Bryan Steeksma

    Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)