Genesis

 

Sagan om Genesis

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. (Vilket vatten? Jorden var ju öde och tom!) Gud sade: *Ljus, bli till! Och ljuset blev till.* Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.

Gud sade: I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen.

Gud sade: Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen.

Gud sade: På himlavalvet skall ljus bli till (*Hade gud inte redan skapat ljus redan första dagen?*), och de skall skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden. Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna.Vi vet nu att solen skapdes före jorden så detta är inte sant. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden,att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.

Gud sade:(Här skapas djuren före människan) Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott.Gud välsignade dem och sade: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden skall fåglarna föröka sig. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen.

Gud sade: Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott.

Gud sade: **Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss** De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.( Här skapas man och kvinna samtidigt ) Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.

Gud sade: Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt detta skall ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att ät. Och det blev så.Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.

Något är galet..

Första konto (Genesis 1:01 till 2:03) Andra konto (Första Moseboken 2:4-25)

Genesis 1:25-27
(Människan skapades efter andra djur.)

Och Gud skapade djur på jorden efter sitt slag, och boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på jorden efter hans sort: och Gud såg att det var gott. Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild .... Och Gud skapade människan till sin avbild.Genesis 2:18-19
(Människan skapades innan andra djur.)

Och HERREN Gud sade: Det är inte bra att mannen ska vara ensam, jag skall göra honom en medhjälpare åt honom. Och ur marken Herren Gud formade alla markens djur, och alla fåglarna under himmelen, och förde dem till Adam att se vad han skulle kalla dem, och helst Adam kallade varje levande varelse, som var namnet därav.

Genesis 1:27
(Den första mannen och kvinnan skapades samtidigt.)

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.Genesis 2:18-22
(Mannen skapades först, sedan djuren, sedan kvinnan från mannens revben.)

Och HERREN Gud sade: Det är inte bra att mannen ska vara ensam, jag skall göra honom en medhjälpare åt honom. Och ur marken Herren Gud formade alla markens djur, och alla fåglarna under himmelen, och förde dem till Adam för att se vad han skulle kalla dem .... Och HERREN Gud lät en djup sömn falla över Adam, och han sov, och han tog ett av hans revben och fyllde upp köttet istället detta, samt av revbenet som Herren Gud hade tagit från mannen, gjorde han en kvinna och förde henne fram till mannen.

 

 

Är detta verkligen den sanna berättelsen om hur himmel och jord skapades? Naturligtvis inte.

 

På vilka grunder kan jag och andra förnuftigt tänkande människor påstå detta?

Svaret är mycket enkelt

Dinosaurier

De tidigaste dinosaurierna utvecklades för ungefär 230 miljoner år sedan och dinosaurierna dog ut i samband med den omfattande massdöd som inträffade för cirka 65 miljoner år sedan. Och som alla vet genom all vetenskaplig forskning, så levde inte människor och dessa djur inte samtidigt på denna jord. Så om gud skapade människan och djuren på den 6 dagen(Eller hur det nu ska ha gått till) så är Guds skapelse av himmel och jord inget för mig annat än svammel och sagoberättelser av någon/några väldigt vilt fantiserade personer.

**Gud sade:** Vi skall göra människor som är vår avbild,lika oss!

Om han skapade oss (människan)efter sin avbild, så måste han vara en grym och hänsynslös herre vissa dagar.

Lider gud av multipel personlighetsstörning ? Han är ju tre i en. Fadern,Sonen och Den Heliga Ande.

Om jag förstått det hela rätt, så befruktade han Maria som den Heliga Ande och avlade där med sig själv till sin egen son Jesus.

 

 

Är detta gud?

Vem kan avbilda någon/något man aldrig har sätt?

Om gud är så fåfäng att han kräver att människan ska tillbe honom genom att hota är han inte värd att tillbe.

 

 

 

 

 

Donera till HAMU

Då kommer pengarna fram till dem som behöver hjälp.

 

 

 

Läs ur den stora sagoboken här.

 

________________

 

   The Clergy Project

 

 

Iron Chariots

 

 

 

Sveriges Ateister

 

Ateism.se

 

 

 

GODLESS COMEDY

 

 

Godless Freedom

 

 

Kristen kritik

 

 

Ateist Bibeln

 

 

 

Ateismen, det finns ingen gud 

 

 

Hans Iwan Bratt

 

Humor


Always look on the bright side of life.


Stening.

 

Jesus förvandlar vatten till vin

 

Dinner with Jesus

 

_____________

 

Min gästbok

 

 ___________________

 

Boktips

Om du tvekar det minsta att gudar finns!

Läs dessa böcker

Jag är ateist och vågade läsa bibeln.

Är du religiös? Vågar du läsa dem?

 

_______________________

 

Illusionen om Gud

illusionen-om-gud.jpg

 

The greatest show on earth

 

 

 

 

Richard Dawkins

_______________

 

Du store gud?

 

 

Christopher Hitchens

 

 ________________

 

Godless

 

 

 

Dan Barker

 

_________________

 

Skapelsekonspirationen

 

 

 

Per Kornhall

 

____________

 

Deconverted:

A Journey from Religion to Reason

 


 

Seth Andrews

 

________________

 


Gud finns nog inte

 


 

Patrik Lindenfors

 

________________

 

 

 

 

Musik

 

An Atheist Album

Shelley Segal

 

 Bryan Steeksma

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)